/ by /   Tektronix / 0 comments

Novi Tektronix MSO serije 6 B

Ispitajte i proverite svoje projekte velikih brzina, sa modelima osciloskopa od 1 GHz do 10 GHz. Dobićete tačna merenja sa niskim šumom i brzinom uzorkovanja do 50 GS/s, a videti više sa novim modelima sa 6 ili 8 kanala.

Karakteristike:

Ulazi: 4, 6 ili 8 FlexChannel.

Nizak šum:
<55 µV pri 1 mV / div i 1 GHz,
<1,25 mV pri 50 mV / div i 10 GHz.

Rezolucija: 12 bita pri 5 GHz; do 16 bita na 200 MHz.

Propusni opseg: od 1 GHz do 10 GHz.

Uzorkovanje:
50 GS/s na 2 kanala,
25 GS/s na 4 kanala,
12.5 GS/s na > 4 kanala.

Opcija: Windows 10 operativni sistem.


Leave a Reply