Belsystems

Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz je svetski i evropski lider u proizvodnji test i merne opreme za radiomonitoring. R&S rešenja se nalaze u radio-difuznim ustanovama, telekomunikacionim operaterima, vojnim ustanovama, regulacionim telima…

Osciloskopi

Od prenosnih do laboratorisjkih osciloskopa, opseg frekvencije do 16 GHz, do 4 kanala, nizak nivo šuma, digitalni triger, velika memorija, analiza frekvencijskog odziva…

Analizatori spektra

Analizatori spektra od osnovnih do najviših klasa do 85 GHz, analiza kablova i antena, analizatori signala i modulacija…

Generatori signala

Generatori signala opsega frekvencije do 67 GHz (do 170 GHz sa multiplikatorima frekvencije), opseg modulacije do 2 GHz, generatori analognih i vektroskih signala…

Analizatori mreža

Najviša klasa opsega do 500 GHz, srednja klasa do 40 GHz, prenosni i ekonomični analizatori, do 48 portova, analiza pasivnih i aktivnih komponenti, odlične RF karakteristike…

Senzori i merači snage

Senzori opsega do 110 GHz, merenje direktne i reflektovane snage od -130 dBm, direktna kontrola preko PC (USB),  merači snage do 4 kanala, merači reflektovane snage…

Izvori napajanja

Kompaktni i modularni modeli za sve primene, do 4 izlazna kanala, izlazna snaga do 800 W, izolovani izlazi, kontrola: USB, LAN, bežični LAN…

Video merna oprema

Rešenja za 5G mreže, IP video distribucija, medija serveri, audio i video nadzor, pojačavači snage, radio transmiteri, TV transmiteri, test i merna rešenja…