Belsystems

Barnfind technologies

Barnfind Technologies nudi najfleksibilnija i najekonomičnija rešenja za prenos signala optičkim putem, multipleksiranje, rutiranje, konverziju i distribuciju signala.

Optički konverteri

Transport signala optičkim putem, fleksibilna rešenja sa SFP portovima, podrška za veliki broj SFP modula (sa MSA standardnom), tip signala: 4K, 3G, HDMI, ETH, tip renosa: CWDM, DWDM…