Belsystems

Optički konverteri

Barnfind technologies

Transport signala optičkim putem, fleksibilna rešenja sa SFP portovima, podrška za veliki broj SFP modula (sa MSA standardnom), tip signala: 4K, 3G, HDMI, ETH, tip renosa: CWDM, DWDM…