Belsystems

Analizatori modulacija

Tektronix

Analizatori optičkih modulacija za rad na složenim modulacionim formatima DP-QPSK i PM-16QAM, testiranje komunikacionih sistema od 100 G,
400 G, 1 Tb/s…