Belsystems

Sefram/BK precision

Sefram/BK Precision su kompanije koje zajednički nastupaju na Evropskom tržištu od 2004. Sefram je prepoznat kao proizvođač uređaja za akviziciju podataka, TV analizatora i merne opreme za opšte primene, a sa BK precision dopunjuje paletu proizvoda izvorima napajanja, elektronskim opterećenjima i ostalom mernom opremom.

Akvizicije podataka

Akvizicija temperature, struje, napona, otpornosti, vlažnosti, modeli do 200 kanala, analiza monofaznih i trofaznih mreža do 1 kHz, brojači impulsa i frekvencije, LAN, USB, WIFI…

Anlizatori TV/spektra

Prenosni modeli, digitalni standardi: DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 Lite, DVB-C, DVB-C2, DVB-S i DVB-S2, analizatori spektra do 8.5 GHz, AM/FM modulacija…

Izvori napajanja

AC i DC Izvori napajanja snage do 1440 W, napona do 1000 V, struja do 80A, jedan ili više izlaza, programabilna i neprogramabilna, USB, GPIB, LAN…

Analizatori komponenti

Prenosni i laboratorijski LCR metri, opseg frekvencije do 1 MHz, merači kapacitivnosti do 200 mF, mili/mikro ommetri…

Elektronska opterećenja

Modeli snage do 6000 W, struje do 720 A, naponom do 500 V, režimi: konstantna struja, konstantan napon, konstantna snaga i konstantni otpor…

Osciloskopi

Osciloskopi za rad u proizvodnji i laboratorijama, opsega frekvencije do 300 MHz, do 4 kanala,
do 2 GS/s, digitalni kanali, interfejsi: USB i LAN…

Generatori signala

Prenosni i laboratorisjki modeli do 2 kanala, ospeg frekvencije do 120 MHz, standradni interfejsi: GPIB, LAN, USB i RS232…

Digitalni multimetri

Veliki izbor prenosnih i laboratorisjkih digitalnih multimetara, prikaz broja >10000 pts, interfejsi: USB, RS232, Bluetooth…