Belsystems

Senzori i merači snage

Rohde&Schwarz

Senzori opsega do 110 GHz, merenje direktne i reflektovane snage od -130 dBm, direktna kontrola preko PC (USB),  merači snage do 4 kanala, merači reflektovane snage…

Bird Technologies

Veliki izbor od direktivnih do širokopojasnih senzora, opseg frekvencije do 6 GHz, snaga do
1 kW, robusni merači snage (vojni standardi), sa trajanjem baterije do 60 h…

Boonton

Senzori snage do 40 GHz, dinamički opseg do +20 dBm, merači snage do 40 GHz, 100.000 merenja u sekundi, merenje usponske ivice od 3 ns, merači snage do 4 kanala…