Belsystems

Active Technologies

Active Technologies je osnovan 2003. godine kao start-up Univerziteta u Ferari, u Italiji.  Kompanija je odmah uključena u velike istraživačke eksperimente EU.
Misija kompanije je da omogući najbolje rešenje za stimulisanje signala u industriji preko svojih proizvoda – generatora brzih impulsa, generatora proizvoljnih talasnih oblika i generatore obrazaca podataka.

Generatori proizvoljnih signala

Modeli od 2, 4, 8, 16 ili 32 kanala i brzinom uzorkovanja od 250 Ms/s do 6.16 Gs/s u kombinaciji sa rezolucijom od 14 ili 16 bita.

Generatori impulsa

Generisanje naprednih impulsnih sekvenci, kao što su dvostruki ili četvorostruki impulsi, sa potpuno nezavisnim vremenskim parametrima.