Belsystems

HIPOT testeri

Microtest

Testiranje izolacije do AC 5000 V, DC 6000 V, R 1.2 GΩ, modeli do 8 kanala, impulsni testeri namotaja do 5000 V, 8 kanala, merenje transformatora, motora, impedansa od 0,5 uH…