Belsystems

Pendulum instruments

Pendulum je evropski lider u oblasti elektronskih instrumenata za merenje i distribuciju vremena i frekvencije. 2009. godine je došlo do spajanja komapnija Pendulum i Spectracoma. Dve firme nastupaju pod nazivom Spectracom. Pendulum je od 2017. godine ponovo samostala firma.

GNSS Simulatori

Simulaicja 1-64 satelita, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, podrška za više frekvencija L1, L2, L2C, L5, E1, E5, B1, B2, genarisanje proizvojnih scenarija…

Frekvencimetri

Merenje frekvencije do 60 GHz, vremenska rezolucija do 50 ps, rešenja za kalibraciju frekvencije, veliki izbor oscilatora (TCXO, OCXO, Rubidium), kontiunalna merenja…

Frekvencijski standardi

Stabilnost bliska cezijumu, veliki izbor frekvencija, 1,544 MHz (T1), 2,048 MHz (E1), 10 MHz, 13 MHz, primena u telekomunikacijama, kalibracionim laboratorijama…

Distribucioni pojačivači

Distribucioni pojačavači za 10 MHz, 1-pps, IRIG (DCLS), E1/T1 sync (clock/data), do 18 optičkih i 12 koaksijalinh izlaza, prenos do 2 km, galvanska izolacija, mali gubici u prenosu…

Linearni VN pojačivači

Veliki izbor jednokanalnih i dvokanalnih pojačavača opsega do 5 MHz, napon do 1600 Vp-p, struja izlaza do 2A, izlazna impedansa 0,1, brz odziv do 500V/μs…

VN generatori impulsa

Modeli do 8 kanala, napona do ±100 V, impedansa na izlazu do < 0.1 Ohm, generisanje proizvoljnih impulsa, eksterno trigerovanje, analiza uređaja sa tečnim kristalom…