Belsystems

Distribucioni pojačavači

Pendulum instruments

Distribucioni pojačavači za 10 MHz, 1-pps, IRIG (DCLS), E1/T1 sync (clock/data), do 18 optičkih i 12 koaksijalnih izlaza, prenos do 2 km, galvanska izolacija, mali gubici u prenosu…