Optimizacija mobilnih mreža
Optimon
Optimon predstavnja jedinstveno rešenje za optimizaciju mobilnih mreža (Core, GERAN, Utran, LTE). Optimon omogućava smanjivanje troškova optimizacije. U samo par "klikova mišem" se dolazi do srže problema i skraćuje vreme optimizacije. Rešenje omogućava optimizaciju pervormansi, rešavanje problema pokrivenosti i kapaciteta mreža. Optimon omogućava sjedinjavanje prikupljenih podataka sa podacima sa drive testa.