Protokol analizatori
NSA
Network and Service Analyzer (NSA) sa K18 sondama predstavlja rešenje za otkrivanje grešaka i monitoring u Core, Geran, Utran, LTE i Wimax mrežama. NSA omogućava neprekidno prikupljanje podataka, bez gubitaka, i analizu od KPI-ova do bitova same poruke. K18 sonde omogućavaju priključenje na GBE (RJ ili optika), E1 i STM1 interfejse, K2Air sonda omogućava monitorisanje Uu interfejsa.