MDO 3 Serija

3serija

Nova Tektronix serija. Mixed Domain osciloskop. 6 u 1: osciloskop, analizator spektra, digitalni voltmetar i opciono generator, logički i protokol analizator

Analogni propusni opseg: 100, 200, 350, 500 MHz i  1 GHz

RF propusni opseg: 9 kHz - propusni opseg osciloskopa / opciono do 3 GHz

Dužina zapisa: 10 M tačaka na svim kanalima istovremeno

Opširnije na www.tek.com/products/oscilloscopes/