Tektronix Logički Analizatori
TLA5000B
TLA5000

Logički analizator.

Broj kanala: do 136

Maksimalna vremenska rezolucija: 125 ps (8 GHz)

Opširnije na www.tek.com/products/logic-analyzer/

 
TLA6000
TLA6000

Logički analizator. Višestruka primena.

Broj kanala: do 136

Maksimalna vremeska rezolucija: 8 GHz

Opširnije na www.tek.com/products/logic-analyzer/

 
TLA7000
TLA7000

Logički analizator. Modularna konfiruracija. Primena u višeprocesorskom okruženju.

Broj kanala: do 136 po modulu (podrška do 6.528 kanala)

Maksimalna vremenska rezolucija: 20 ps (50 GHz)

Primena: DDR2, DDR3, PCI Express...

Opširnije na www.tek.com/products/logic-analyzer/