Sefram / B&K precision
Akvizicije podataka
das1700_front_lrg

Mogućnost akvizicije: napona, struje, temperature, podataka sa senzora

Felksibilne konfiguracije - proširenje broja kanala do 200 kanala

Modeli sa AC i bateriskim napajanjem

Modeli sa integrisanim štampačem

https://www.sefram.com/en/products/recorders-dataloggers.html

 
AC i DC izvori napajanja
seftam 9832_left_lrg

AC: Modeli od 300 VA do 3000 VA sa AC i AD/DC mogućnostima

AC: Opseg 1frekvenicja do 1200 Hz

DC: modeli do 900 W, broj izlaza do 3

Veliki izvor modela

https://www.sefram.com/en/products/power-supplies.html

 
LCR metri i testeri komponenti
sefram 895_right_lrg

Prenosni i laborotorijski modeli

Frekventni opseg: do 1 MHz

Merenje: L, C, R, G, X, Z, Y, B, θ, Q, D, DCR

Osnovna preciznosd: do 0,05%

https://www.sefram.com/en/products/lcr-meters-component-testers.html

 
DC elektronska opterećenja
sefram 8624_right_lrg

Programabilna DC elektronska opterećenja

Maksimalna snaga - do 6000 W

Maksimalni stuaj i napon: do 750 A i do 500 A

Modularna i samostalan rešenja

https://www.sefram.com/en/products/electronic-loads.html

 
TV analizatori i RF merni insturmenti
sefram 7885_front_lrg

TV analizatori: DVB-T2, DVB-T, DVB-1S, DVB-S2...

Uređaji zaoptička merenja: merači snage, optički izvori...

Analizatori spektra

https://www.sefram.com/en/products/tv-meters-rf-test-instruments.html

 
Ostali merni isntrumenti
sefram 7220_front_lrg

Osciloskopi: https://www.sefram.com/en/products/oscilloscopes.html

Multimetri: https://www.sefram.com/en/products/multimeters.html

Električni testeri: https://www.sefram.com/en/products/electrical-cable-testers.html

Generatori: https://www.sefram.com/en/products/signal-gener [ … ]