Elettronica Veneta

Elettronica Veneta je svetski lider u proizvodnji učila za srednje stručne škole i fakultete. Sistemi pokrivaju oblast elektronike, telekomunikacija, mašinstva, hemije i drugih specijalizovanih oblasti. Sistemi sadrže brojne primere laboratorijskih vežbi namenjene određenom stepenu zananja, kao i automatizovane softvere za rad.

Proizvodi: setovi za analognu i digitalnu elektorniku, za telekomunikacije...

 

Sajt proizođača www.elettronicaveneta.com