BarnStudio softver
BarnStudio_SW
BarnStudio softveromogućava jednostavnu i sigurnu kontrolu. Softver je uključen u cenu BarnOne frejma i ima sledeće mogućnosti:
Pregled I/O potrova, konfigurisanje matrice, alarma
Očitavanj parametara ulaza: tmeperatura, snaga signala, gubitak signala, proizvođač, model...
Više možete saznati na http://www.barnfind.no/control/